Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Examen VOL VCA

Intro

Ook in deze tijd kan onder strikte voorwaarden het vca examen afgenomen worden. Het examen kan bij individuele deelname afgenomen worden op de locatie van Bouwradius in Hazerswoude-dorp. Bij bedrijfstrainingen is afname bij u mogelijk.

Voorwaarden examens?

Hieromtrent hebben wij onderstaande 10 maatregelen opgesteld die in achtgenomen moeten worden:
  1. Bouwradius zorgt voor communicatie naar kandidaten over de regels die in acht worden genomen voor, tijdens en na het examen op locatie;
  2. Iedere locatie/relatie is verplicht om een deurbeleid toe te passen (uitgevoerd door de locatiehouder) bij binnentreden van een examenruimte, om groepsvorming te voorkomen;
  3. Iedere locatie/relatie is verplicht om te allen tijde 1,5 meter afstand tussen de kandidaten te borgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de capaciteit van locaties minimaal wordt gehalveerd om te voldoen aan deze eis. De maximale groepsgrootte is 2 deelnemers. In verband met de kosten zullen de examens per 8 deelnemers in een carrousel worden afgenomen. Tussen de sessies van 2 deelnemers houden wij 15 minuten speling, zodat zij elkaar niet treffen.
  4. Iedere locatie/relatie is verplicht om deze 1,5 meter afstand tussen examenkandidaten eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad;
  5. Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om te allen tijde, ook in onvoorziene omstandigheden, 1,5 meter afstand te houden van de (examen)kandidaten;
  6. Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten, zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen;
  7. Examinatoren en locatiehouders zijn verplicht om na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis, hoofdtelefoon, bureau, armleuningen) en andere materialen waarmee de kandidaat in contact is geweest te reinigen c.q. desinfecteren;
  8. Locatiehouders zijn verplicht om na ieder examen oppervlaktes/materialen van algemeen gebruik te reinigen (bijvoorbeeld deurklinken, trapleuningen, etc.);
  9. Iedere locatie/relatie is verplicht om bij het uitlenen van hulpmiddelen (hoofdtelefoon etc.) deze na afloop te reinigen dan wel handschoenen uit te reiken aan kandidaten tijdens het gebruik hiervan indien reinigen niet mogelijk is. Daarnaast is iedere locatie/relatie verplicht om na gebruik van de ruimte de examenruimte in zijn geheel te reinigen;
  10. Iedere locatie/relatie is verplicht om te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie.
Deze maatregelen zijn voorlopig van toepassing t/m 28 april 2020.
Mocht het kabinet of de SSVV tussentijds wijzigingen doorvoeren, dan wordt deze tekst erop aangepast. Vanwege bovenstaande maatregelen vragen wij om extra aandacht i.v.m. de indeling van uw examenruimte, indien deze op locatie van het bedrijf wordt afgenomen.
De maatregelen zullen door onze examinatoren strikt gehandhaafd worden. Voldoet een ruimte niet en kunnen de voorwaarden voor een locatie niet worden gewaarborgd dan zijn wij genoodzaakt direct het examen te annuleren, hiervoor zullen wij kosten in rekening brengen!

Resultaat?

Het (opnieuw behalen) van het diploma 'VOL VCA', als bewijs dat de kennis van de deelnemer weer up-to-date is met betrekking tot de punten uit de VCA checklist. Je ontvangt een diploma en een VCA-pas indien je het examen met goed gevolg afsluit.

Duur examen

1 uur en 1 kwartier

Programma

Examen door middel van 70 meerkeuze vragen (maximaal 1 uur en 1 kwartier) Het examen wordt aan het einde van de training afgenomen door een onafhankelijke examinator en is samengesteld op basis van de daarvoor geldende eindtermen.

Voor wie?

Medewerkers met leidinggevende verantwoordelijkheden die (mede) werkzaam zijn op een werkplaats en hiervoor in het bezit willen blijven van het diploma 'VOL VCA'.

Investering

€ 80,- De prijzen zijn inclusief examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 80,-
per persoon