Ons online aanbod
Hieronder kun je alle titels van onze online trainingen vinden. Kies eerst een thema en klik daarna op een titel van een training. Je krijgt dan meer informatie over de inhoud en de prijs.
Overzicht online aanbod "Veiligheid & Milieu"
Budgetmatig Werken
Werken moeten vaak snel en in een korte tijd worden gerealiseerd. Daardoor komt de beheersbaarheid van zaken als kwaliteit, budget, planning, communicatie en informatie onder druk te staan. De voorbereidingstijd is meestal kort, waardoor veel za ...
€ 380,00
Veilig werken op hoogte
Eén van de grootste risico's die een bouwplaatsmedewerker loopt is vallen van hoogte. Het terugdringen van ongevallen en daaraan gekoppeld verzuim is bij vele bouwbedrijven een aandachtspunt. Met deze training wordt op praktische, herkenbare e ...
€ 95,00
Herkennen van Asbest
Het bewerken, verwerken en in voorraad hebben van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Tot die tijd werden asbest en asbesthoudende materialen veel gebruikt in woningen, fabrieken en schuren, maar ook in schepen en wegen. ...
€ 47,50
Elementaire bouwkunde
De training Elementaire bouwkunde is bestemd voor kantoorpersoneel dat voor het goed kunnen uitoefenen van bepaalde werkzaamheden over basiskennis bouwkunde moet beschikken en daarmee een goede gesprekspartner zijn binnen de bouw. ...
€ 380,00
Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskun ...
€ 125,00
Stofvrij werken
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en dan vooral de kankerverwekkende stoffen zoals kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Als je hiermee in aanraking komt, moet je op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier werken. Het i ...
€ 47,50